ΠΑΛΕΤΟΔΡΟΜΟΙ

Στροφή με αλυσιμεταφορέα και ραουλόδρομο

ΠΑΛΕΤΟΔΡΟΜΟΙ

Μηχανήματα μεταφοράς παλετών

Οι παλετόδρομοι είναι μηχανήματα μεταφοράς παλετών, όπου επάνω υπάρχουν συσκευασμένα προϊόντα για μεταφορά και διανομή.

Οι παλετόδρομοι μπορεί να χρησιμοποιούν σαν στοιχεία μεταφοράς αλυσίδες ή ράουλα. Σε αντίθεση με τις ελαστικές ταινίες, τα μήκη τους δεν είναι μεγάλα και απαιτούνται ηλεκτρομειωτήρες σε κοντινή απόσταση, για να ελέγχεται η μεταφορά των προϊόντων από αυτοματισμό.

Συνήθως, παλετόδρομους χρησιμοποιούμε στην είσοδο και την έξοδο της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι κατασκευές που χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, έχουν ελάχιστη φθορά και απαιτούν μικρή ισχύ κίνησης. Χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα σε οριζόντια θέση και, μερικές φορές, έχουν μικρή γωνία καθόδου ή ανόδου.

Τα τελευταία κομμάτια στο σημείο καθόδου μπορεί να μην έχουν κίνηση και χρησιμοποιούνται για συσσώρευση. Για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των παλετών στους παλετόδρομους, χρησιμοποιούνται συνήθως περονοφόρα οχήματα (κλαρκ).

Εφόσον ο παλετόδρομος, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, δουλεύει με τους προφυλακτήρες του εγκατεστημένους, δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας

Έχετε κάποια απορία για τις υπηρεσίες μας;
Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για την εμπιστοσύνη σας στην Alpha TΕΚ.