ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ – Βιομηχανία Ζύθου

Δείτε τις φωτογραφίες

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ - Βιομηχανία Ζύθου

Οι κυριότερες κατασκευές και εργασίες που εκτελέστηκαν από την Alpha TΕΚ. στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ, στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης – Αθήνας – Πάτρας, είναι:

 • Μεταφορά τμήματος κουτιού από το Στρασβούργο στη Θεσσαλονίκη:
  • Απεγκατάσταση
  • Νέος σχεδιασμός
  • Νέες κατασκευές ταινιών και παταριών
  • Εγκατάσταση
  • Αυτοματισμός
 • Αναδιάταξη τμήματος παραγωγής:
  • Με σχέδια της SIDEL S.p.A. απεγκαταστάθηκε τμήμα του εργοστασίου και εγκαταστάθηκε σε νέα διάταξη
 • Τμήμα MULTIPACK:
  • Απεγκατάσταση παραγωγικών μηχανημάτων από την Αταλάντη
  • Μεταφορά και εγκατάσταση στην Αθήνα
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση νέων γραμμών
 • Νέα γραμμή απόρριψης φιαλών
 • Γραμμή παλαιού παστεριωτή φιαλών
 • Τμήμα σιλό σκόνης
 • Νέα αναβατόρια (ανεβατόρες)
 • Νέοι αλυσομεταφορείς (Redler)
 • Νέοι κοχλίες
 • Νέα γραμμή βαρελιού με σωληνώσεις
 • Πλήρης συντήρηση και ρύθμιση πλυντηρίου φιαλών
 • Πλήρης συντήρηση γεμιστικών
 • Συντήρηση εργοστασίου
 • Σωληνώσεις:
  • Ανοξείδωτες: μπύρας, διοξειδίου, σόδας, ατμού, νερού, χημικών πρόσθετων.
  • Χαλύβδινες: αμμωνίας, ατμού, σόδας.
  • Πλαστικές: PPR, PPH, P100, σόδας, νιτρικού οξέος, υδροχλωρικού οξέος, μυρμηκικού οξέος.
 • Μηχανουργικές εργασίες πάσης φύσεως

Σχετικά Έργα