ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Δείτε τις φωτογραφίες

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στην απόλυτα επιτυχημένη εργασία της Alpha TΕΚ στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Αναλυτικότερα, εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

  • Απεγκατάσταση του τμήματος εμφιάλωσης (κουτί) από το Στρασβούργο
  • Μεταφορά μηχανημάτων στη Θεσσαλονίκη
  • Νέος σχεδιασμός της υπό εγκατάστασης μονάδας από την Alpha TΕΚ
  • Κατασκευή νέων αναγκαίων μεταφορικών ταινιών
  • Εγκατάσταση του νέου τμήματος
  • Αυτοματισμός
  • Δοκιμές

Σχετικά Έργα