ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ – Βιομηχανία Ζύθου

Δείτε τις φωτογραφίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ - Βιομηχανία Ζύθου

Οι κυριότερες κατασκευές και εργασίες που εκτελέστηκαν από την Alpha TEK στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ, στα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης – Ριτσώνας, είναι :

 • Έργα στο τμήμα εμφιάλωσης στη φιάλη:
  • Νέα γραμμή στην έξοδο του πλυντηρίου (Ριτσώνα)
  • Νέα γραμμή στην είσοδο του νέου πλυντηρίου (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή στην έξοδο του νέου πλυντηρίου μέχρι το ΕΒΙ (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή εισόδου του γεμιστικού από το ΕΒΙ (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή εξόδου του γεμιστικού (Θεσσαλονίκη)
  • Νέες γραμμές εισόδου του νέου παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Νέες γραμμές εξόδου του νέου παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή εισόδου του απεγκιβωτιστή (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή στην είσοδο της ετικετέζας (Ριτσώνα)
  • Νέα γραμμή από την ετικετέζα μέχρι την είσοδο του νέου KISTERS  (Θεσσαλονίκη)
  • Νέες γραμμές εξόδου από το νέο και παλιό KISTERS (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή παράκαμψης μετά το νέο πλυντήριο (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή παράκαμψης νέου παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή απόρριψης από ΕΒΙ σε νέο πλυντήριο (Θεσσαλονίκη)
  • Νέα γραμμή παλετών με γωνία στην είσοδο του DEPAL (Ριτσώνα)
  • Νέες γραμμές πριν τον ελεγκτήρα άδειων φιαλών (Ριτσώνα)
  • Νέες γραμμές μετά τον ελεγκτήρα άδειων φιαλών (Ριτσώνα)
  • Νέες γραμμές με INLINER μετά το πλυντήριο (Ριτσώνα)
  • Γραμμή εξόδου παλαιού πλυντηρίου (Θεσσαλονίκη)
  • Γραμμή εισόδου παλαιού γεμιστικού (Θεσσαλονίκη)
  • Γραμμή εξόδου παλαιού γεμιστικού  (Θεσσαλονίκη)
  • Γραμμές εισόδου παλαιού παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Γραμμές εξόδου παλαιού παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Μετατροπή γραμμών στην είσοδο του KISTER με τάπητες (Θεσσαλονίκη)
  • Ταινία αλλαγής ταχύτητας συσκευασιών (Θεσσαλονίκη)
  • Εναέριο κινητό φορείο στην είσοδο του νέου πλυντηρίου (Θεσσαλονίκη)
 • Έργα στο τμήμα εμφιάλωσης στο κουτί:
  • Παστεριωτής κουτιού:
  • Εγκατάσταση παστεριωτή (Θεσσαλονίκη)
  • Σχεδιασμός, κατασκευή ταινιών εισόδου (Θεσσαλονίκη)
  • Σχεδιασμός, κατασκευή ταινιών εξόδου (Θεσσαλονίκη)
  • INLINER  (Θεσσαλονίκη)
  • Έξοδος Depal:
  • Κατασκευή παλετοδρόμων με αλυσίδα άδειας παλέτας (Θεσσαλονίκη)
  • Περιστροφέας άδειας παλέτας (Θεσσαλονίκη)
  • Έξοδος Pal:
  • Κατασκευή παλετοδρόμων εξόδου (Θεσσαλονίκη)
  • Μεταφορικές ταινίες πριν το OCKME (Θεσσαλονίκη)
  • Μεταφορικές ταινίες MULKTIPACK OCKME (Θεσσαλονίκη)
  • Μεταφορικές ταινίες με τάπητα, για τη συσκευασία (Θεσσαλονίκη)
 • Έργα στο τμήμα εμφιάλωσης στο βαρέλι:
  • Παλετόδρομοι αλυσίδας στην είσοδο του βαρελιού (Θεσσαλονίκη)
  • Παλετόδρομοι αλυσίδας στην έξοδο του βαρελιού  (Θεσσαλονίκη)
 • Λοιπές εργασίες:
  • Συντήρηση γεμιστικού φιάλης
  • Συντήρηση εργοστασίου
 • Σωληνώσεις:
  • Ανοξείδωτες: ατμού, μπύρας, σόδας
  • Χαλύβδινες: ατμού, σόδας
 • Πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες

Σχετικά Έργα