ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ – Εμπορία Μπαχαρικών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ - Εμπορία Μπαχαρικών

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση νέου τμήματος κόκκων και φύλλων που περιλαμβάνει:

  • Ανεβάτορες
  • Σιλό
  • Πατάρια
  • Τροφοδότη υλικού

Σχετικά Έργα