ΒΙΟΜΕ ΑΕ- Βιομηχανία Κόλλας

Δείτε τις φωτογραφίες

ΒΙΟΜΕ ΑΕ- Βιομηχανία Κόλλας

Οι κυριότερες κατασκευές και εργασίες που εκτελέστηκαν στη ΒΙΟΜΕ ΑΕ από την Alpha TΕΚ είναι:

 • Τμήμα ΑΣΤΡΙΟΥ:
  • Κατασκευή κτιρίου
  • Αλλαγή δαχτυλιδιών ξηραντηρίου
  • Τοποθέτηση μηχανημάτων
  • Κατασκευή ταινιών και παταριών
  • Κατασκευή ταινίας με χοάνη
 • Τμήμα Κόλλας:
  • Κατασκευή ζυγιστικής ταινίας
  • Κατασκευή αναβατορίου με ιμάντα
  • Κατασκευή μεταφορικής ταινίας
  • Κατασκευή αναμίκτη σκόνης
  • Κατασκευή σιλό
  • Κατασκευή αναβατορίου με αλυσίδα
  • Πατάρια
 • Μεταφορικές ταινίες
 • Μεταφορική ζυγιστική ταινία με πέδιλα και χοάνη 20tn

Σχετικά Έργα